2022 Agroforestery Floralieke in Samentuin Rossevelt Lebbeke

Januari 2022 - Floralieke verhuist van Lommel naar het Oostvlaamse Lebbeke.

Daar startte in het najaar een groep enthousiaste burgers samen met VELT ( vereniging ecologisch leven en tuinieren ) en ondersteuning van de gemeente Lebbeke op een gewezen prei akker van ruim 30 a de Samentuin Rossevelt. In het ontwerp is ruimte voor een bloemenzoom en een fruitboomgaard. Floralieke onfermt zich over de bloemenzoom, de heg en haag van de boomgaard, een bijenkast, de fruitstruiken en legt tussen de prille fruitboompjes een bloemenperceel aan. Het gezin engageert zich ook binnen de samentuin zelf en ontwikkelt tussen de individuele groententuintjes ook nog een bloemenveld voor kwetsbaardere en specifieke bloemsoorten. Floralieke 2.0 is gestart.

Maart 2022 - een herbegin.

Het huis in de Kakemanstraat puilt uit van voorzaaipotjes met tal van soorten bloemen. De kelder is gevuld met dahliaknollen. De ruim 3000 in extremiss geplante voorjaarsbloeiers laten het op het Rossevelt nog even afweten: te nat te laat, volgend jaar beter.  De ruim 1000 mee verhuisde plantjes  in de bloemenzoom en kruiden tussen de fruitstruiken laten hun eerste blaaadjes zien. Hier is het verlies en de schade minder erg, dat biedt hoop voor een mooie zomer. Op de bloembedden zijn de ranonkels aangeplant, vorstverdragende bloemen ingezaaid. De 'Winkelkar' staat ook al ter plaatse. Floralieke in Lebbeke krijgt langzaam meer en meer vorm. Opnieuw is het allemaal heel spannend; een nieuw publiek, ander bodem, andere goede doelen, een samentuin als ondersteuning, het schept verwachtingen en biedt perspectieven.

wordt vervolgd ...