Start in Lommel - Vervolg in Lebbeke

Hoe het begon tot waar we nu zijn

Floralieke begon als  actie t.v.v. Akindo vzw. Concreet hield dit in dat alle opbrengst integraal weggeschonken werd. Bovendien hielden we er aan om vrijwilligers, akindokids en medewerkers welkom te heten in de conciërgetuin en boeketten met hen te delen. Kinderen en jongeren plukten, proefden en beleefden de tuin onder begeleiding van hun animatoren. Vrijwilligers en medewerkers plukten voor zichzelf en fleurden het Vakantiehuis Akindo op.

Begin maart 2020 werd er 30m² teelaarde en 15 m³ groencompost geleverd in de achtertuin van de conciërges Griet en Raf. Daarmee werden 27 'bedden' van circa 6 op 1,5 m aangelegd. Floralieke zaaide of plantte ruim 150 soorten en rassen van vooral éénjarige bloemen. Op dit ogenblik is het voorzaaien opnieuw begonnen en komen 2000 voorjaarsbollen voorzichtig boven de grond. Nu de lente 2021 met op kousevoeten nadert, start het het voorbereidende werk opnieuw. De winter gaf rust op het veld en drukte in bestellingen en planning. Soms ook nog eens een berichtje van fans en nieuwsgierigen en zelfs leuke beelden met droogbloemen. Onze bezoek(st)ers zijn heel inventief!

Eind juni 2020 maakten we de Bloem Pluk Tuin Floralieke openbaar bekend. ondertussen heeft de facebookpagina ruim 1000 paginaweergaven volgers die geregeld reageren met foto's en berichten. Deze kersverse website werd  op dag twee door ruim 350 surfers bezocht. We zijn blij met de aandacht en steun voor Akindo vzw via Floralieke Bloem Pluk Tuin.

De bloemen mochten ondertussen meer dan 600 bezoekende mensenbubbels toewuiven - corona proof op hun bloembedden van anderhalve meter breed. In de mei en juni maand arriveerden maar liefst 3 bijenzwermen op en rond het akindo-domein. Iedereen geniet van de bloemenzee ( of vijvertje ).

 

In het eerste seizoen 2020 konden we al meer dan 250 boeketten gratis weggeven en door de vrije giften bij 1150 zelfplukboeketten wel 4350 euro aan Akindo vzw bezorgen. We zijn alle bezoek(st)ers van Floralieke Bloem Pluk tuin heel dankbaar voor hun steun en gift. Voor de trivial fans, we pakten al deze bloemen in met 400 meter ofwel 20 kg bruin papier! 

In augustus haalden we plots ook de lokale pers en organsieerden we een eerste workshop samen met Floriste Katrien Coninckx van 'creaties met bloemen' uit Gompel.

De dag nadien verscheen tevens een artikel in het Belang van Limburg over de Limburgse pluktuinen. Ook hierin kwamen we aan bod. 

Ondertussen kregen niet alleen de vrijwilligers van Akindo vzw gratis boeketten maar konden ook de vrijwilligers van het Peter Meterproject en de ZomerTalentenschool van Lommel op een gekregen boeketje rekenen. We ontvingen ook de supermama's van het Huis van het Kind van Lommel, teamleden van CAW Limburg, Het CIG De Zeshoek, Huis Elimar, OCMW Lommel en hopen zo ook de biodiversiteit tussen mensen te blijven verbeteren. Het Kompas en de Warme William en de andere sociaal geëngageerden werden dus heel terecht in de bloemetjes gezet. Sociale duurzaamheid als doel.

  

De zomervakantie beëindigden we met een fijne samenwerking met VANDEBOER.BE een netwerkbedrijfje dat lokaal en ecologisch voedsel via depots verdeelt. Een picknick in regenachtige omstandigheden, maar door sommigen gewoon één weekje uitgesteld beleefd in en rond de  bloempluktuin.  Ook CAW limburg kwam als slot van hun teamdag een bloemetje plukken en schonk een vrije gift aan Akindo vzw hiervoor. Samenwerking en verbinding, woorden en vooral daden dus. 

Een verrassing in oktober 2020 was onze nominatie als 'Duurzame Held' in het kader van duurzame gemeenten en steden. we waren met het hele gezin aanwezig bij de openingsceremonie van stad Lommel tijdens de week van Duurzaamheid. Een mooie bevestiging van onze doelstellingen; duurzame solidariteit en biodiversiteit verbeteren. Dank je wel mede burgers, om ons hiervoor even  samen met anderen in de schijnwerpers te plaatsen.

Het droge en koude voorjaar, het  zomerse regenseizoen, het einde van de staycation en schijnbaaren post covid gevoel zorgde er in de zomer van 2020 voor dat de tuin veel later tot volle bloei kwam. Daarbij kwamen ook de zorgen  rond de verplichte verhuis van het  floralieke gezin door de beslissing van vzw Vakantiehuis Akindo. Griet en Raf hadden heel wat minder vrije tijd om te besteden aan de bloementuin. De digitale PR viel zo goed als stil.

Toch bleven mensen de weg naar Floralieke vinden en konden we alsnog 1200 euro ophalen t.v.v. de werking van Akindo vzw. Op twee bewogen seizoenen verzamelden de bezoek(st)ers van Floralieke bloempluktuin dus 5550 euro voor vzw Akindo.

Floralieke kan dus met opgeheven hoofd en ook wel spijt in het bloemenhart de Lommelse grond verlaten. We slaan een pagina om en zijn benieuwd naar een volgend hoofdstuk. We wensen vzw Akindo het allerbeste met de plannen met en rond het conciërgehuis en -tuin en zoeken zelf naar een nieuwe stek om vruchtbaar bloemenvreugde te kunnen delen.

Dank voor de mooie momenten, de kansen en de beleving aan allen die we hier mochten ontmoeten.

In de Rossevaalstraat ter hoogte van nr 73 kocht de Gemeente Lebbeke een stuk landbouwgrond aan. Samen met VELT (Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren) werd op 23 november 2021 de eerste vergadering van een op te richten samentuin gehouden. Lokale burgers en dus ook Floralieke waren van de partij. In december is Samentuin Rossevelt een feit. Er worden bomen en heggen aangeplant, plannen gemaakt, zaden gekocht en ideeën uitgewisseld. Floralieke krijgt een nieuwe stek achteraan het veld. Een experiment met Agro Forestery en Bloementeelt staat in de steigers. Samen tuin maken krijgt vlak voor het nieuwe jaar 2022 vorm in het planten van ruim 3000 bloembollen. Uitkijken of Floralieke ook hier mag floreren :-) .

Lees verder : https://www.floralieke.be/beheerderspaginas/edit-content/2022-agroforestery-floralieke-in-samentuin-rossevelt-lebbeke